Assegurança
de Fiançament
de Quantitats
Anticipades

AFCA®

CARACTERÍSTIQUES

CAPACITAT DE SUBSCRIURE RISCOS D’IMPORTS ASSEGURATS DE FINS A 15 MILLIONS D’EUROS (FINS A 25 MILLIONS EN CASOS ESPECIALS).

SUBSCRIPCIÓ CONJUNTA AMB ASSEGURANÇA DECENNAL DE DANYS (SDD)

RISCOS COBERTS

Garanteix la devolució de les quantitats entregades en els casos en què la construcció no s’iniciï o no arribi a bon fi per qualsevol causa, en el termini convingut.

PER A QUI

Assegurament de projectes d’edificació
d’habitatges sobre plànol:

  • Promotors
  • Cooperatives d’habitatges
  • Comunitats de béns

Contacte amb nosaltres