AFCA® Assegurança de Fiançament de Quantitats Anticipades

CARACTERÍSTIQUES

1
Capacitat de subscriure riscos d’imports assegurats de fins a 15 millions d’euros (fins a 25 millions en casos especials).
2
Subscripció conjunta amb assegurança decennal de danys (SDD).

RISCOS COBERTS

Garanteix la devolució de les quantitats entregades en els casos en què la construcció no s’iniciï o no arribi a bon fi per qualsevol causa, en el termini convingut.

PER A QUI

Assegurament de projectes d’edificació d’habitatges sobre plànol:

  • Promotors
  • Cooperatives d’habitatges
  • Comunitats de béns

VALORS SSR

  • Alt nivell d’especialització
  • Anàlisi de tot tipus de riscos
  • Agilitat i flexibilitat en l’estudi d’aquestes operacions
  • Compromís de cotització en 48 hores