Assegurança
Voluntària
de Quantitats
Anticipades

SEVCA®

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE INNOVADOR PER AL SECTOR IMMOBILIARI

DURADA FINS A UN MÀXIM DE 3 ANYS AMB RENOVACIÓ ANUAL.

PROTECCIÓ INTEGRAL; CONTINUITAT A TRAVÉS DE L’ASSEGURANÇA D’AFIANÇAMENT

Riesgos cubiertos

Garanteix les quantitats anticipades que els compradors d’habitatges entreguen al promotor, cooperativa o comunitat de béns abans de l’obtenció de la llicència d’obres.

Per a qui

Persones físiques i jurídiques que promouen la construcció d’habitatges i que obtenen dels adquirents entregues de diners anteriors a la llicència d’obres:

  • Promotors
  • Cooperatives d’habitatges
  • Comunitat de béns

Contacte amb nosaltres