SDD Assegurances Decennals

DECENNAL DE DANYS
(SDD)

  • Riscos sotmesos a LOE i altres activitats de contractació no obligatòria
  • Garanties complementàries(p.e. Garantía de impermeabilización)
  • Capacitat de subscriure riscos de sumes assegurades fins a 20 milions d’euros

 

Valores SSR SDD

  • Subscrivim operacions d’obra nova i obra acabada
  • Cotització en menys de 48 hores
  • Tarifes molt competitives
  • Estudi tècnic personalitzat a través del nostre despatx d’arquitectes
  • Subscripció de determinats riscos mitjançant l’ Informe de Verificació de Riscos Decennals (IVRD)
SDD SSR Iberia